SK EN

Projekty

WICARE: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie v sektore sociálnych služieb

Udalosti projektu

WICARE: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie v sektore sociálnych služieb

13

2013 - 2014

Cieľom projektu je zlepšenie odborných znalostí týkajúcich sa miezd a pracovných podmienok v sektore sociálnych služieb v EÚ, ako aj diskutovať o jeho výsledkoch v európskom odborovom hnutí.

Číslo projektu:
VS/2013/0404

Cieľom projektu je zlepšenie odborných znalostí týkajúcich sa miezd a pracovných podmienok v sektore sociálnych služieb v EÚ, ako aj diskutovať o jeho výsledkoch v európskom odborovom hnutí. V rámci sociálnych služieb pokrýva WICARE dva subsektory: činnosti domácej starostlivosti a činnosti sociálnej práce bez ubytovania. Relevancia projektu je založená na nedostatku informácií o mzdách a pracovných podmienkach v sektore sociálnych služieb v členských štátoch EÚ. Projekt taktiež vychádza z potreby Európskej federácie pracovníkov verejných služieb (EPSU) a pridružench odborových zväzov disponovať primeranými a porovnateľnými informáciamipre lepšiu koordináciu stratégií vyjednávania. WICARE sa zameriava na 24 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Slovinsko, Španielsko, Švédsku a Spojené kráľovstvo.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

AIAS, Amsterdam
Web

CELSI, Slovakia
Web

European Federation of Public Service Unions
Web