SK EN

Pre médiá

Invited op-ed by Martin Kahanec in daily SME: Come back our golden boys - and girls!

“Vráťte sa, naši zlatí chlapci – a dievčatá!” (Come back, our golden boys – and girls!) invited op-ed in SME, May 3, 2011, Bratislava.

3. máj 2011
How will opening of markets by Germany and Austria affect Slovak migration?

Germany and Austria will open their markets for us

30. apríl 2011
Austria and Germany have punished themselves

“Rakúsko a Nemecko sa vytrestali samy” (Austria and Germany have punished themselves) interview for SME, April 28, 2011, Bratislava.

28. apríl 2011
Austria and Germany should not fear immigration

“Rakúsko a Nemecko sa vraj vĺn migrantov báť nemusia” (Austria and Germany should not fear immigration) by SITA Slovak News Agency, April 27, 2011, Bratislava.

27. apríl 2011
Does Slovakia want integration of the Roma people?

“Chce Slovensko integráciu Rómov?” (Does Slovakia want integration of the Roma people?) op-ed in SME, March 25, 2011, Bratislava.

25. marec 2011
Čo má spoločné Kuzminová s narkobarónmi?

Nie je jedno, či sa k nám prisťahujú Kuzminové, alebo narkobaróni. Musíme si vyberať.

19. február 2010
O platoch hovoria častejšie mladí

O platoch hovoria častejšie mladí

22. september 2009
The labor market can be saved by immigrants and the Roma

“Trh práce môžu zachrániť imigranti a Rómovia” (The labor market can be saved by immigrants and the Roma) op-ed in SME, November 13, 2007, Bratislava.

13. november 2007
Little music for little money

“Málo muziky za málo peňazí” (Little music for little money) op-ed in SME, April 5, 2007, Bratislava.

5. apríl 2007
Prosperita Slovenska: bez vedy a vzdelania to nepôjde

Prosperita Slovenska: bez vedy a vzdelania to nepôjde

13. december 2006