SK EN

Udalosti

Semináre

D. Polkowska: Prispieva aplikácia k prevencii práce? Príklad vodičov Uber-u

15. február 2019

Pozývame vás na ďalší z CELSI seminárov, tentokrát s InGrid visitorkou a výskumnou pracovníčkou Dominikou Polkowskou, PhD.

D. Polkowska: Prispieva aplikácia k prevencii práce? Príklad vodičov Uber-u

15. február 2019

Tibor T. Meszmann: Sociálna konštrukcia dobrého pracovníka a jeho zázemie: Ukrajinskí dočasní agentúrni pracovníci v maďarskej výrobe

8. február 2019

Srdečne Vás pozývame na ďalší seminár CELSI, kde Tibor T. Meszmann odprezentuje tému Sociálna konštrukcia dobrého pracovníka a jeho zázemie: Ukrajinskí dočasní agentúrni pracovníci v maďarskej výrobe.

Tibor T. Meszmann: Sociálna konštrukcia dobrého pracovníka a jeho zázemie: Ukrajinskí dočasní agentúrni pracovníci v maďarskej výrobe

8. február 2019

Petr Mezihorák: SHARE

17. december 2018

Radi by sme Vás pozvali na seminár, počas ktorého Petr Mezizhorák predstaví svoj výskum z názvom SHARE.

Petr Mezihorák: SHARE

17. december 2018

Monika Martišková: Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

23. november 2018

Radi by sme Vás pozvali na seminár, počas ktorého Monika Martišková z nášho inštitútu predstaví svoj výskum "Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku".

Monika Martišková: Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

23. november 2018

B. Pula: Konfigurácia globalizovaných kapitalizmov

16. máj 2018

Pozývame Vás na CELSI Frontiers Seminár na tému "Konfigurácia globalizovaných kapitalistov: montážne platformy, sprostredkovatelia a kombinované úlohy v strednej a východnej Európe".

B. Pula: Konfigurácia globalizovaných kapitalizmov

16. máj 2018

B. Fabo a M. Kahanec & M. Guzi

27. apríl 2018

Pozývame Vás na jeden zo seminárov CELSI, ktorý predstaví práce Briana Faba a Martina Kahanca a Martina Guziho.

B. Fabo a M. Kahanec & M. Guzi

27. apríl 2018