SK EN

Projekty

ARTUS-CEE: Stratégie odborových zväzov na zvýšenie konvergencie sociálnych noriem v rozšírenej Európskej únii - hlas krajín strednej a východnej Európy

ARTUS-CEE: Stratégie odborových zväzov na zvýšenie konvergencie sociálnych noriem v rozšírenej Európskej únii - hlas krajín strednej a východnej Európy

1. marec 2019 - 28. február 2021

Hlavným cieľom projektu je analyzovať, či sú odborové zväzy schopné podniknúť účinné kroky zamerané na zvyšovanie konvergencie sociálnych noriem a systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ v kontexte jasných rozdielov v systémoch priemyselných vzťahov medzi krajinami EÚ a slabým priemyslom na úrovni EÚ. vzťahy v krajinách strednej a východnej Európy.

Cieľom výskumnej štúdie je analyzovať vnímanie medzi európskymi odborovými zväzmi, aké kroky sú potrebné na zabezpečenie rozšírenia európskeho sociálneho modelu na nové členské štáty. Vykonajú sa dva rozmery analýzy: interné a externé.

Výskumný projekt predstaví názory odborov zo strednej a východnej Európy vo vzťahu k základným prvkom pracovnoprávnych vzťahov, ktoré majú vplyv na zvyšovanie konvergencie procesu sociálnych noriem. Na dosiahnutie tohto cieľa sa projekt zameriava na rozšírenie poznatkov o európskych komparatívnych priemyselných vzťahoch prostredníctvom rekonštrukcie dominantných príbehov odborových zväzov z NČŠ krajín strednej a východnej Európe vo vyššie uvedenom kontexte a podriadenie názorov vyjadrených zástupcami odborových zväzov krajín SVE kritickému hodnoteniu zo strany odborových zväzov. „Západných“ expertov. Výskum sa zameria najmä na zhromažďovanie názorov odborových zväzov krajín SVE na najkontroverznejšie prvky diskusie o vnútorných európskych odborových zväzoch, ktoré súvisia s rozdielením východ/západ.

Lídri:

CELSI

Partneri: