SK EN

Projekty

ILO projekt: Pracovné vzťahy a inkluzívny rozvoj v rozvíjajúcich sa ekonomikách

ILO projekt: Pracovné vzťahy a inkluzívny rozvoj v rozvíjajúcich sa ekonomikách

1. august 2013 - 31. december 2013

Štúdia sa zameria na hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky - Brazília, Čína, India, Rusko Južná Afrika (BRICS) a Slovensko. CELSI sa zúčastňuje ako partner pre Slovensko. Cieľom komparatívnej štúdie je preskúmať vývoj inštitúcií pracovných vzťahov (právne predpisy, odbory a organizácie zamestnávateľov, tripartitný (plus) sociálny dialóg, minimálna mzdová politika, kolektívne vyjednávanie a pracovné vzťahy) a úlohu, ktorú zohrávajú v podpore inkluzívnych modelov rozvoja. Zameria sa na obidva procesy začlenenia (napríklad integrácia práce ako záujmovej skupiny s inými spoločenskými organizáciami, rozvoj pracovných politík, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov) a výsledky (napr. mzdy, nerovnosť v mzdách, istota zamestnania). Každá z národných štúdií preskúma tento vývoj v historickom kontexte a poskytne pohľad na to, ako to ovplyvnilo stratégie prijaté aktérmi, inštitúciami pracovných vzťahov a aktuálnymi výsledkami.

Lídri:

xxx

Partneri: