SK EN

Projekty

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

1. marec 2018 - 1. marec 2020

Cieľom projektu PHS-QUALITY je z komparatívneho a multidisciplinárneho hľadiska skúmať existujúce stratégie verejných politík a sociálnych partnerov zamerané na osobné služby a služby v domácnosiach v desiatich krajinách EÚ, konkrétne Belgicku, Dánsku, Holandsku, Španielsku, Nemecku , Francúzsku, Fínsku, Českej republike, Slovensku a Spojenom kráľovstve. Osobné služby a služby v domácnostiach (PHS) pokrývajú celý rad činností, ktoré prispievajú k fungovaniu domácností a jednotlivcov vrátane starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, domácich prác (čistenie, žehlenie a záhradníctvo), domáce opravy a podobne. PHS sa poskytujú v rámci domácnosti, väčšinou ženami pracujúcimi na čiastočný úväzok, s relatívne nízkymi zručnosťami a často z prostredia migrantov. PHS je rýchlo sa rozvíjajúci sektor, v ktorom sa veľká časť práce vykonáva neformálne, čo často negatívne ovplyvňuje kvalitu práce aj služieb. Zlepšenie kvality práce v PHS je dôležitou súčasťou politickej agendy EÚ a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Cieľom tohto projektu je preto analyzovať právne predpisy, verejné politiky a akcie alebo kampane sociálnych partnerov zamerané na ochranu poskytovateľov PHS.

Lídri:

Lorem ipsum

Partneri:

Lorem ipsum