SK EN

Projekty

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

1. máj 2017 - 1. máj 2021

Výskumné infraštruktúry InGRID slúžia komunite spoločenských vied, ktorá chce prispieť k európskej politickej stratégii inkluzívneho rastu založenej na dôkazoch. Táto výskumná komunita sa zameriava na sociálnu inklúziu/exklúziu, zraniteľnosť v práci ako aj súvisiace sociálne politiky a politiky trhu práce Európskej únie, z pohľadu komparácie. Kľúčovými nástrojmi v tomto výskume sú všetky typy údajov: štatistiky o príjmoch, administratívne údaje, údaje o trhu práce, prieskumy kvality života alebo pracovných podmienok a ukazovatele politiky. V období rokov 2017-2021 získala táto iniciátíva financovanie pre ďaľší 4-ročný projekt európskeho programu H2020: projekt InGRID-2. Ako pokračovanie projektu INGRID z roku 2013 bude tento projekt pokčračovať ako vyspelá výskumná infraštruktúra.

Lídri:

Lorem ipsum

Partneri:

Lorem ipsum