SK EN

Projekty

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

1. máj 2017 - 1. máj 2021

InGRID výskumná infraštruktúra slúži komunite spoločenských vied, ktorá prispieva k európskej politickej stratégii inkluzívneho rastu. Táto výskumná komunita sa zameriava na sociálnu inklúziu/exklúziu, zraniteľnosť v práci ako aj súvisiace sociálne politiky a politiky trhu práce Európskej únie z hľadiska komparatívnosti. Kľúčovými nástrojmi v tomto výskume sú všetky typy údajov: štatistiky o príjmoch, administratívne údaje, údaje o trhu práce, prieskumy kvality života alebo pracovných podmienok a indikátory politiky. Táto iniciátíva získala na rozmedzie rokov 2017-2021 financovanie pre ďaľší projekt európskeho programu H2020: projekt InGRID-2. Ako pokračovanie projektu INGRID z roku 2013 bude tento projekt pokčračovať ako vyspelá výskumná infraštruktúra.

Lídri:

Lorem ipsum

Partneri:

Lorem ipsum