SK EN

Projekty

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

1. apríl 2016 - 31. marec 2018

Aj napriek tomu, že je kolektívne vyjednávanie dôležitým nástrojom v procesoch stanovenia miezd, chýba mu odkaz na empirické dáta. Obsah toho, čo sa presne dohodne pri kolektívnom vyjednávaní nie je veľmi známy, pretože iba málo krajín udržuje databázy s kódovanými kolektívnymi zmluvami. Pokusy diskutovať o výsledkoch vyjednávania na úrovni EÚ sú brzdené nedostatkom systematického zberu dohôd. Sociálni partneri vnímajú rastúcu potrebu porovnávania medzi krajinami, t. j. kvôli rastúcemu významu priamych zahraničných investícií v členských štátoch EÚ. Aj preto vyjadrili sociálni partneri na úrovni EÚ v oblasti obchodu, UNI Europa a EuroCommerce záujem o štúdium obsahu kolektívnych zmlúv dohodnutých ich členmi na národnej úrovni. Cieľom projektu bolo zlepšiť odbornosť v oblasti priemyselných vzťahov v obchodnom sektore prostredníctvom inovatívneho prístupu k analýze obsahu európskych kolektívnych zmlúv.

Lídri:

xxx

Partneri: