SK EN

Projekty

ILO: Európska databáza právnych predpisov

ILO: Európska databáza právnych predpisov

1. február 2015 - 30. november 2015

CELSI prispelo k európskej právnej databáze Medzinárodnej Organizácie Práce (ILO) zhromažďovaním príslušných právnych a štatistických údajov o sociálnom dialógu, kolektívnom vyjednávaní, odboroch a mierach hustoty na Slovensku.

Lídri:

xxx

Partneri: