SK EN

Projekty

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

1. jún 2015 - 30. jún 2016

Poskytovatelia sociálnych služieb majú osobitný spoločenský cieľ. Pri poskytovaní základných služieb sú sociálne služby kľúčové pre blaho občanov a taktiež pre európsku sociálnu a územnú súdržnosť. Cieľom tohto projektu je zmapovať štruktúru zamestnávateľov v sociálnych službách vo vybraných členských štátoch EÚ, ako aj zapájanie sociálnych služieb do medzi-sektorového sociálneho dialógu. CELSI je v rámci výskumnej činnosti projektu zodpovedné za zmapovanie štruktúry sociálnych služieb a sociálny dialóg v sociálnych službách v 9 krajinách strednej a východnej Európy.

Lídri:

xx

Partneri: