SK EN

Projekty

Norway Grants: Prieskum dôstojných pracovných podmienok a tripartitného dialógu

Norway Grants: Prieskum dôstojných pracovných podmienok a tripartitného dialógu

1. apríl 2015 - 31. august 2015

Celkovým cieľom DWTD je podporovať dôstojné pracovné podmienky a tripartitnú spoluprácu medzi zamestnávateľskými organizáciami, odbormi a verejnými orgánmi pri podpore spravodlivého a udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. "Globálny fond" pre dôstojné pracovné podmienky a tripartitný dialóg je jednou z 13 programových oblastí financovaných v rámci nórskych grantov na obdobie 2009 - 2014. V skutočnosti, s alokáciou vo výške 8,1 milióna EUR, je DWTD (Programme Area 22 (PA22)) najmenšia z programových oblastí. Na rozdiel od všetkých ostatných programov je DWTD takzvaný "globálny" program, ktorý sa realizuje vo všetkých 13 krajinách, ktoré sú príjemcami Nórskych grantov.

Lídri:

xx

Partneri: