SK EN

Projekty

Eurofound: Nové formy zamestnania

Eurofound: Nové formy zamestnania

1. marec 2014 - 30. apríl 2015

V Európe sa objavujú nové formy zamestnania, ktoré sa odlišujú od tradičných štandardných alebo neštandardných pracovných miest viacerými spôsobmi. Niektoré transformujú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, niektoré menia organizáciu práce a pracovné vzory a niektoré robia oboje. Report identifikuje deväť foriem zamestnania, ktoré sú nové alebo sú v Európe čoraz dôležitejšie od roku 2000. Zatiaľ čo v oblasti ich charakteristík a pracovného pomeru existuje široká rozmanitosť, všetky formy majú za cieľ zvýšiť flexibilitu zamestnávateľov a / alebo zamestnancov. Aj keď niektoré z nich majú potenciál pre zamestnávateľov aj zamestnancov, v niekoľkých prípadoch sa vyskytujú obavy týkajúce sa ich vplyvu na pracovné podmienky a pracovný trh. Report sa končí odporúčaniami o potrebe zvýšiť povedomie o možných problémoch a vytvoriť bezpečnostné siete pre pracovníkov. K dispozícii je aj zhrnutie a prípadové štúdie.

Lídri:

xx

Partneri: