SK EN

Projekty

CELSI Databank

CELSI Databank

3. február 2009

CELSI vyvíja databanku dostupných relevantných súborov údajov ako platformu pre výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem o výskum na trhu práce v krajinách strednej a východnej Európe. Našou hlavnou iniciatívou je zber, údržba a analýza údajov zozbieraných prostredníctvom projektu WageIndicator na Slovensku a v Českej republike. Nasledujúce datasety identifikovali výskumníci CELSI ako najdôležitejšie pre výskumníkov, ktorí majú záujem o výskum na trhu práce v krajinách strednej a východnej Európy

Lídri:

Lorem ipsum

Partneri:

Lorem ipsum