SK EN

Projekty

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

23. júl 2019 - 23. júl 2020

Projekt prehĺbi analýzu rodových príjmových rozdielov vo verejných službách (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne služby a verejná správa) identifikáciou toho, ako a prečo úsporné opatrenia neprimerane ovplyvnili alebo neovplyvnili platy žien v krajinách a medzi krajinami EÚ. Identifikuje prípady, v ktorých odbory riešili rozdiely v odmeňovaní. Zachytí aktivity spojené s kolektívnym vyjednávaním a uplatňovaním právnych predpisov v oblasti rovnosti a transparentnosti, ich efektívnosť a spôsob, akým môžu odbory dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Výsledky projektu budú diseminované relevantným aktérom. CELSI v rámci projektu pokrývať krajiny východnej Európy (SK, CZ, PL, HU, AT, RO a BG) a realizuje štatistickú analýzu na identifikáciu možnej štatistickej asociácie medzi rodovými príjmovými rozdielmi vo verejných službách a úspornými opatreniami počas ekonomickej krízy vo všetkých EU krajinách.

Aktivity projektu:

  • Aktualizovať údaje EÚ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách pomocou údajov Eurostatu a dostupných národných údajov
  • Poskytnúť podrobné informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení v celej EÚ
  • Analyzovať politiky sociálnych partnerov, kolektívne vyjednávanie a právne stratégie týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, miestnej / regionálnej a organizačnej úrovni.
  • Identifikovať 24 prípadových štúdií v celej EÚ, v ktorých odborové zväzy riešili rodové rozdiely v odmeňovaní
  • Poskytnúť údaje a zistenia pre správu Európskej komisie o industriálnych vzťahoch

Lídri:

CREW – the Work, Employment and Research Unit located in the Business School at the University of Greenwich

Partneri: