SK EN

Projekty

WEBDATANET

WEBDATANET

16. jún 2011 - 15. jún 2015

Projekt WEBDATANET bol zameraný na vytvorenie multidisciplinárnej siete údajov na internete, ktorý má za úlohu rozšíriť relevantnosť vedeckých údajov, overenie ich platnosti, ako aj zabezpečenie prehľadu. Okrem vytvorenia tejto dátovej platfromy obsahoval projekt aj daľšie iniciatívy ako napríklad. organizovanie internetových a diskusných fór, organizovaním konferencií, pracovných dáových skupín a výskumných výmen. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť nielen k poslňeniu teoretického výkladu zberu údajov, ale aj stimulovanie jeho integrácie a praktického využitia v celom výskumnom procese (e-science).

Lídri:

xxx

Partneri: