SK EN

Projekty

WageIndicator & WIDA

WageIndicator & WIDA

1. január 2008 - 1. január 2013

MôjPlat.sk and MůjPlat.cz

CELSI ako koordinujúci národný výskumný tím uskutočňuje platový výskum na Slovensku ("MôjPlat.sk":http://mojplat.sk) a v Českej republike ("MůjPlat.cz":http://mujplat.cz). MôjPlat.sk (WageIndicator) je medzinárodný internetový prieskum platov a pracovných podmienok, uskutočňovaný od roku 2001. Projekt zastrešuje holandská inštitúcia WageIndicator Foundation, ktorej cieľom je prispievanie k transparentnosti trhu práce zisťovaním objektívnych informácií o platoch a trhu práce v rôznych krajinách prostredníctvom národných štatistických prieskumov. Dáta zozbierané prostredníctvom internetového prieskumu slúžia medzinárodne porovnateľnému odbornému výskumu trhu práce a pracovných podmienok. V súčasnosti sa projekt WageIndicator uskutočňuje prostredníctvom národných výskumných tímov v 55 štátoch Európy, Južnej a Severnej Ameriky, Afriky a Ázie.

MůjPlat.cz je prevádzkovaný portálom "jobDNES.cz":[http://www.jobdnes.cz] a mediálnym partnerom pre MůjPlat.cz je "iDNES.cz":[http://www.idnes.cz]

Projekt WageIndicator Data Analysis (WIDA)

(od 12.9.2011)

Projekt WIDA je aplikovaný vedecko-výskumný projekt, ktorý priamo nadväzuje na projekt "WageIndicator":/projects/details/3/wageindicator/. Projekt zahŕňa zber dát, ich vyhodnocovanie a následné poskytovanie expertných služieb spočívajúcich v analýzach trhu práce.

Expertné služby sú určené najmä pre personalistov a manažérov zaoberajúcich sa odmeňovaním a stratégiou odmeňovania zamestnancov. Vzhľadom na celosvetovú pôsobnosť projektu WageIndicator (projekt zahŕňa 60 krajín sveta, v rámci čoho pokrýva aj niektoré rozvojové krajiny sveta ako aj rýchlo rastúce trhy - emerging markets), sú expertné služby určené aj pre firmy expandujúce na zahraničné trhy, alebo pre firmy už pôsobiace na zahraničných trhoch ako aj pre štátne inštitúcie zodpovedné za prípravu politík trhu práce. Expertné služby sú ďalej určené aj pre personálne agentúry a taktiež pre médiá, ktoré pociťujú spoločenský záväzok informovať o stave a vývoji na domácom ale aj globálnom trhu práce.

Expertné služby pokrývajú rôznorodé oblasti vyplývajúce z holistického prístupu k trhu práce, menovite mzdy, benefity, vzdelávanie zamestnancov, zmluvné podmienky, pracovnú dobu, dochádzku do zamestnania, spokojnosť, preferencie a názory zamestnancov, podmienky na pracovisku, spôsoby vyhľadávania novej práce a očakávania. Pozornosť je taktiež možné zacieliť aj na domácnosti zamestnancov. V súlade s poslaním projektu WageIndicator je výťažok z projektu WIDA určený na podporu medzinárodnej transparentnosti a výskumu trhu práce, vďaka čomu je možné naďalej neustále zlepšovať kvalitu a rozsah ponúkaných expertných služieb.

Lídri:

"Marta Kahancová":/en/people/person/5/marta-kahancova/ pre projekt WageIndicator v Ceskej a Slovenskej republike a "Tomáš Mamrilla":/en/people/person/18/tomas-mamrilla/ pre projekt WIDA

Partneri:

*Riadiace výskumné inštitúcie* + "Universiteit van Amsterdam, AIAS":[http://www.uva-aias.net/] + "CELSI, Central European Labor Studies Institute, Bratislava":[http://celsi.sk/] + "Centro de Estudios de la Nueva Economia (CENE), Buenos Aires":[http://www.ub.edu.ar/] + "Harvard Law School, Labor & Worklife Program, Cambridge":[http://www.law.harvard.edu/programs/lwp/] + "Indian Institute of Management, Ahmedabad":[http://www.iimahd.ernet.in/]

*Pridružené výskumné inštitúcie v Afrike a Ázii* + "Renmin University, Beijing":[http://www.ruc.edu.cn/] + "Indian Institute of Management, Ahmedabad":[http://www.iimahd.ernet.in/] + "Macquarie University, Sydney":[http://www.mq.edu.au/] + "Universidade Eduardo Mondlane, Maputo":[http://www.uem.mz/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=60] + "LRS, Labour Research Service, Capetown":[http://www.lrs.org.za/]

*Pridružené výskumné inštitúcie v Európe* + "Katholieke Universiteit Leuven, HIVA":[http://www.hiva.be/] + "Aarhus School of Business, University of Aarhus":[http://www.ccp.asb.dk/] + "Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI), Düsseldorf":[http://wsi.de/] + "Incomes Data Services Ltd, London":[http://www.incomesdata.co.uk/] + "Universiteit van Amsterdam, AIAS":[http://www.uva-aias.net/] + "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, KPiP, Poznan":[http://ae.poznan.pl/] + "Universidad de Salamanca, Departamento de Economia Aplicada":[http://web.usal.es/~bustillo/] + "CELSI, Central European Labor Studies Institute, Bratislava":[http://celsi.sk]

*Pridružené výskumné inštitúcie v Severnej a Južnej Amerike* + "Centro de Estudios de la Nueva Economia (CENE), Buenos Aires":[http://www.ub.edu.ar/] + "DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, São Paulo":[http://www.dieese.org.br/] + "Harvard Law School, Labor & Worklife Program, Cambridge":[http://www.law.harvard.edu/programs/lwp/]