SK EN

ARTUS-CEE: Stratégie odborových zväzov na zvýšenie konvergencie sociálnych noriem v rozšírenej Európskej únii - hlas krajín strednej a východnej Európy

Úvodné stretnutie k projektu ARTUS-CEE: Varšava

Úvodné stretnutie k projektu ARTUS-CEE: Varšava

25. marec 2019

Úvodné stretnutie projektu ARTUS-CEE sa uskutočnilo 25. - 26. marca 2019 vo Varšave v Poľsku.

Počas stretnutia diskutovali zúčastnení výskumní partneri o hlavnej myšlienke projektu, ako aj o jeho cieľoch a štruktúre. Taktiež boli odprezentované ďalšie kroky súvisiace s metodikou projektu. Počas úvodného stretnutia boli diskutované aj všetky výskumné nástroje spolu s individuálnymi krokmi projektu pre každého účastníka. Viac informácií nájdete na hlavnej stránke projektu ARTUS-CEE.

Prezentácie:

Zatiaľ žiadne prezentácie

Dokumenty:

Zatiaľ žiadne dokumenty