SK EN

Projekty

WUN Leeds nadácia pre spoluprácu v medzinárodnom výskume

Udalosti projektu

WUN Leeds nadácia pre spoluprácu v medzinárodnom výskume

8

2010 - 2010

Navrhovaný projekt sa zameria na dôsledky korporátnej reštrukturalizácie na zamestnanosť, hlavne vo vzťahu k nadbytočnosti. Prihliadnuc na súčasné ekonomické podmienky je to dôležité zo sociálneho hľadiska.

Číslo projektu:
-----

Reštrukturalizácia, nadbytočnosť a udržateľná zamestnanosť: výzvy súčasnej ekonomickej krízy.

Navrhovaný projekt sa zameria na dôsledky korporátnej reštrukturalizácie na zamestnanosť, hlavne vo vzťahu k nadbytočnosti. Prihliadnuc na súčasné ekonomické podmienky je to dôležité zo sociálneho hľadiska. Existujúci výskum prehliada širokú sociálnu dôležitosť nadbytočnosti alebo skúseností pracovníkov so stratou zamestnania. Do určitej miery nasledoval obavy kľúčovej politiky, ktoré dávajú viac pozornosti: ako podniky predpovedajú a riadia zmenu za účelom zlepšenia dôsledkov reštrukturalizácie; a ako aktivovať nezamestnaných späť do pracovného procesu. Súčasná kríza vážne vyzýva podniky, aby predvídali zmenu, na ktorú bude ako odpoveď prepúšťanie. Zároveň je otázne, či štáty majú pripravenú politiku a aktivačné nástroje pre zvyšujúci sa počet nezamestnaných.

Nové politiky sú urgentne potrebné na nadštátnej (napr. EÚ), národnej, sektorovej, komunitnej a pracoviskovej úrovni, aby adresovali rozvíjajúce sa dôsledky korporátnej reštrukturalizácie. Politiky, ktoré bude nutné premietnuť do nových, inovatívnych sociálnych paktov, aby bola zaručená dlhotrvajúca účinnosť. Projekt bude kontrastovať vývoj v EÚ s vývojom v USA, Austrálii a Kanade. Zameria sa hlavne na:

  1. Podniková reštrukturalizácia a nadbytočnosť: Aká je mapa nadbytočnosti, čo sa týka sektorov, povolaní a rozličných demografických profilov. Ako môžeme chápať proces, ktorým podniky prepúšťajú zamestnancov, a ako to môže pomôcť v procese znovu zamestnania sa. Špecificky bude zamerané na automobilový, finančný a oceliarsky sektor.
  2. Štátna odozva k reštrukturalizácii a nadbytočnosti: Ako reagujú jednotlivé štáty? Aké nové politiky sú prijímané a ako sú efektívne?
  3. Skúsenosť zamestnancov: Akú skúsenosť majú zamestnanci s nadbytočnosťou a ako s im podarí znovu sa zamestnať? Aký typ pomoci pokladajú sa najužitočnejši?
  4. Činitelia z iných strán: Ako môžu činitelia z “iných strán” pomôcť prepusteným (nadbytočným) zamestnancom? Zameriame sa na úlohu, ktorú hrajú odbory a lokálne, regionálne organizácie (napr. neziskové organizácie) čo sa týka asistencie pri hľadaní si nového zamestnania alebo školeniach.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

CELSI, Slovakia
Web

University of Leeds
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..