SK EN

Projekty

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

Udalosti projektu

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

3

2006 - 2007

Cieľom tohto projektu je navrhnúť mechanizmus, ktorý umožní krajinám dekády sledovať a podávať správy o výsledkoch politík začleňovania Rómov.

Číslo projektu:
-----

Cieľom tohto projektu je navrhnúť mechanizmus, ktorý umožní krajinám dekády sledovať a podávať správy o výsledkoch politík začleňovania Rómov použitím metodiky zjednotenej v jednotlivých krajinách a čase. Tento cieľ zahŕňa preskúmanie a hodnotenie osvedčených postupov pri monitorovaní integrácie etnických menšín a navrhnutie opatrení na posilnenie monitorovania výsledkov Dekády začleňovania Rómov na národnej úrovni alebo v krajinách Dekády. Konkrétne, tieto projekty rozvíjajú jednotnú metodiku merania integrácie, identifikujú vhodné ukazovatele na sledovanie integrácie Rómov v krajinách Dekády pre štyri oblasti - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

The Decade of Roma Inclusion
Web

The World Bank
Web

Open Society Institute
Web

CELSI, Bartislava
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..