SK EN

Publications

CELSI's research results quoted in the daily Hospodarske noviny


« Back to publications

CELSI's research results quoted in the daily Hospodarske noviny

Published on Sept. 18, 2013

Martin Kahanec discusses current situation regarding low-educated people in the Slovak labour market. Although Slovakia has the third lowest percentage of low-educated people, they are usually excluded from entering the labour market.

 

„Ide o sociálne vylúčené spoločenstvá, ktorých uplatnenie na trhu práce sťažuje aj diskriminácia a zlé sociálne zázemie,“ vysvetľuje riaditeľ pre výskum CELSI Martin Kahanec. Významným faktorom je tiež vzdelávací systém. „Ten nepomáha ľuďom prekonávať ťažkosti pri začleňovaní sa do trhu práce, ale naopak, vymedzuje istú skupinu ľudí s minimálnymi šancami,“ myslí si Kahanec. V praxi to znamená, že ľudia zo sociálne slabších rodín sa len ťažko presadia voči kolegom aspoň so stredným vzdelaním a napokon z trhu práce rezignujú.

Read the article online

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\