SK EN

Publications

Prosperita Slovenska: bez vedy a vzdelania to nepôjde


« Back to publications

Prosperita Slovenska: bez vedy a vzdelania to nepôjde

Published on Dec. 13, 2006

Prosperita Slovenska: bez vedy a vzdelania to nepôjde

 

Demokratizácia spoločnosti, silný ekonomický rast, pokles nezamestnanosti, posilňovanie sa koruny oproti euru a vstup do elitných euroatlantických štruktúr počas posledných niekoľkých rokov sú dôkazom veľkého pokroku, ktorý Slovensko dosiahlo od roku 1989. Zdanie, že tieto úspechy sú zárukou udržateľnej prosperity, však môže byť klamlivé.

To, že na Slovensku stále máme veľké spoločenské problémy, ktoré v dlhodobom horizonte ohrozujú jeho rozvoj, dokumentuje vysoká nezamestnanosť pri súčasnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, regionálne nerovnosti a marginalizácia Rómov, korupcia, kriminalita a do očí bijúca politická nekultúra.

Čítajte viac v článku Martina Kahanca v denníku SME

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\