SK EN

Publications

Austria and Germany have punished themselves


« Back to publications

Austria and Germany have punished themselves

Published on April 28, 2011

“Rakúsko a Nemecko sa vytrestali samy” (Austria and Germany have punished themselves) interview for SME, April 28, 2011, Bratislava.

 

Obe krajiny prišli o najlepších odborníkov, vraví riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce MARTIN KAHANEC. Ako spätne hodnotíte rozhodnutie Rakúska a Nemecka uzatvoriť na sedem rokov pracovný trh? „Z ich pohľadu veľmi negatívne. Uzavretím trhu práce odradili najkvalifikova­nejších pracovníkov z nových členských krajín, ktorí radšej išli do Írska a Veľkej Británie. Aj napriek sedemročnému prechodnému obdobiu v Rakúsku aj Nemecku stúpol počet imigrantov z nových členských krajín, ale boli v priemere menej kvalifikovaní a starší.“ Obe krajiny otvárajú trh práce, ale prijímajú antidumpingové zákony. Nie je to nový druh obmedzenia? „Určite, ale znova na ich úkor. Dá sa však pochopiť ich snaha o udržanie sociálnych štandardov a systému, na ktorý sú zvyknuté.“ Ovplyvní otvorenie pracovného trhu situáciu u nás, hlavne nezamestnanosť či výšku platov? „V princípe sa dá očakávať veľmi mierne, takmer zanedbateľné zvýšenie platov a malé zníženie nezamestnanosti. Avšak odlev pracovnej sily znižuje HDP a je rizikom pre verejné financie, najmä na pozadí veľmi negatívneho demografického vývoja, starnúcej populácie a nízkej pôrodnosti. Preto by Slovensko malo veľmi aktívne manažovať návrat našich migrantov, ale aj imigráciu na Slovensko z tretích krajín.“ Ktorá z krajín očakáva najväčší odlev pracovníkov? „Najmä tie silne zasiahnuté krízou, Lotyšsko a Litva a tiež Maďarsko. Poľsko zvládlo krízu dobre, odlev zo Slovenska sa stabilizuje.“

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/…-madari.html#…

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\