SK EN

Publications

Martin Kahanec for Hospodárske noviny: Decreasing real wages mark labor market flexibility


« Back to publications

Martin Kahanec for Hospodárske noviny: Decreasing real wages mark labor market flexibility

Published on Sept. 7, 2011

quoted in: Slováci si budú môcť dovoliť menej, Hospodárske noviny

 

Slovákov čakajú ťažké časy. Horšie sa budú mať zamestnanci i dôchodcovia. Rastúce ceny totiž nestíhajú platy ani penzie dobiehať.

…pokles reálnych miezd nevnímajú ekonómovia výlučne ako tragický jav. „Môžme to považovať za prejav pružnosti trhu práce, kde nižšie reálne mzdy umožňujú zamestnávateľom vytvárať a udržať viac pracovných miest,“ tvrdí Martin Kahanec zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Reálne platy sa pritom najvýraznejšie znížili vo verejnej správe – približne o sedem percent. „To reflektuje úsporné opatrenia vlády a zdravý vývoj v privátnom sektore,“ hovorí Kahanec.

Read the article.

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\