SK EN

Publications

Press Release: imigrants are not attracted by social benefits (in Slovak language)


« Back to publications

Press Release: imigrants are not attracted by social benefits (in Slovak language)

Published on Dec. 19, 2011

Sociálne dávky nie sú lákadlom pre imigrantov (tlačová správa)

 

V štúdii sa štvorica autorov venuje vzťahu podpory v nezamestnanosti a imigrácii v 19 krajinách Európy. Podľa autorov, výška podpory vyplácanej v nezamestnanosti nerozhoduje o tom, či migranti do danej krajiny prídu alebo nie. „Migranti sa rozhodujú skôr podľa miery nezamestnanosti či výšky HDP. Významnú úlohu tiež majú kontakty na migrantov, ktorí v danej krajine už žijú,“ hovorí jeden zo spoluautorov štúdie Martin Kahanec, ktorý je zároveň riaditeľom pre výskum v CELSI. „Obavy takzvaných starých členských krajín EÚ zo zneužívania ich sociálnych systémov prisťahovalcami z nových členských krajín sa tak ukazujú ako neopodstatnené,“ zdôrazňuje.

Celý článok Sociálne dávky nie sú lákadlom pre imigrantov

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.