SK EN

Publications

Press Release: Gender Pay Gap in Journalism all over the World (Slovak language)


« Back to publications

Press Release: Gender Pay Gap in Journalism all over the World (Slovak language)

Published on March 8, 2012

Rozdiely v platoch mužov a žien sú problémom aj medzi novinármi. Zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator vyplýva, že ženy novinárky zarábajú v Európe o 17% menej ako ich kolegovia, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je to o 9% menej a v krajinách Južnej Ameriky majú plat nižší o 4%.

 

Rozdiely v platoch mužov a žien sú problémom aj medzi novinármi, a to v celosvetovom meradle. Zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (International Federation of Journalists – IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator vyplýva, že ženy novinárky zarábajú v Európe o 17 percent menej ako ich kolegovia, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je to o 9 percent menej a v krajinách Južnej Ameriky majú plat nižší o 4 percentá. Rozdiel platov bol vypočítaný ako percentuálny rozdiel medzi mediánom platov mužov a mediánom platov žien v danej krajine. “Namerané rozdiely platov môžu byť dôsledkom rozdielnych charakteristík skúmaných novinárok a novinárov, ale aj otvorenej alebo skrytej diskriminácie, keď sú ženy odsúvané na menej lukratívne pracovné pozície,” hovorí riaditeľ CELSI pre výskum Martin Kahanec. V porovnaní s mužmi poberá v EÚ menej žien-novinárok aj niektoré pracovné benefity ako napr. dôchodkové pripoistenie, koncoročný bonus a náhradu mzdy počas dovolenky, čo ešte zhoršuje rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v tomto povolaní. V dôsledku tohto rozdielu je menej novinárok v EÚ spokojných so svojou prácou a mzdou ako ich mužskí kolegovia. Podobná nerovnosť existuje aj medzi novinármi a novinárkami v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Spokojnosť s prácou a mzdou medzi mužmi a ženami v povolaní novinár(-ka) je vyváženejšia v krajinách Južnej Ameriky. Zo štúdie tiež vyplýva, že rozdiely v platoch rastú s vekom. Najviac sú zasiahnuté ženy vo veku 30 až 45 rokov, ktoré sa práve v tomto veku intenzívne starajú o deti a z práce na čas odchádzajú. To ešte zhoršuje ich kariérny postup v práci a znižuje ich nároky z dôchodkového poistenia, píše sa v štúdii. „Ženy novinárky čelia v práci podobným ohrozeniam ako ich mužskí kolegovia a navyše sú častejšie vystavené obťažovaniu a ponižovaniu. Za svoju prácu pritom dostávajú menej ako ich kolegovia muži, “ vysvetľuje predsedkyňa rady IFJ pre rodovú rovnosť Mindy Ran. Podľa nej sú štúdie ako táto dôležité pre plánovanie konkrétnych krokov v boji proti rodovej nerovnosti. Pre zvýšenie rodovej rovnosti je podľa IFJ potrebné prijať niektoré opatrenia, ako je platový audit, zvyšovanie pracovnej flexibility, odstraňovanie bariér v kariérnom postupe ako aj rodovo orientované kolektívne vyjednávanie. | IFJ v spolupráci s WageIndicator zahájilo kampaň o dôstojnej práci, ktorej cieľom je najmä zvýšenie povedomia o právach novinárov na dôstojné pracovné a platové podmienky.

Wage Indicator je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovanie transparentnosti na trhu práce prostredníctvom zdieľania a porovnávania informácií o platoch, pracovných podmienkach a pracovno-právnej legislatíve z jednotlivých krajín, kde WageIndicator prevádzkuje svoje web stránky. Na Slovensku je projekt Wage Indicator implementovaný pod názvom `MojPlat.sk`_, kde si navštevníci na stránkach môžu porovnať svoj plat s pracovníkmi na podobných pozíciách a zapojiť sa do súťaže o mesačnú minimálnu mzdu vyplnením anonymného dotazníka o plate a pracovných podmienkach.

Link na analýzu pre IFJ: Gender Pay Gap in Journalism

Pre ďalšie informácie: Martin Kahanec

riaditeľ pre výskum CELSI

0907 323 324

martin.kahanec@celsi.sk

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte PDF

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\