SK EN

Projects

Social services in European cross-industry social dialogue: towards a strong and deeper involvement

23

2015 - 2016

Cieľom tohto projektu je zmapovať štruktúru zamestnávateľov v sociálnych službách vo vybraných členských štátoch EÚ, ako aj zapájanie sociálnych služieb do medzi-sektorového sociálneho dialógu.

Project number:
Application reference: VP/2017/001

None

Social service providers have a distinct social objective. By delivering essential services social services are crucial for the well-being of citizens and for the European social and territorial cohesion. The aim of this project is to map the structure of employers in social services across selected EU member states as well as the involvement of social services in cross-industry social dialogue.

CELSI's role is to map social services structure and social dialogue in social services in 9 CEE EU member states.

Researchers at CELSI: Marta Kahancová, Miriama Hviščová

Part of the project co-funded by the European Commission

Publications:

Publications will be presented soon

Project events

No events for this project.

Project partners:

European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP)
Web

IMANOVATION, Lda, Lisbon, Portugal
Web

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\