SK EN

Diskusné články

Diskusné články (2020)

Séria Diskusných článkov CELSI je vlajkovou loďou akademickej obce CELSI. Jeho cieľom je šírenie najnovších poznatkov, vedomostí, vzájomné obohacovanie vedomostí a myšlienok a podpora interdisciplinárneho dialógu o trhoch práce alebo širších pracovných otázkach v strednej a východnej Európe. Príspevky všetkých spoločenských vedných odborov vrátane, ale nielen, ekonómie, sociológie, politológia, verejnej politiky, sociálnej antropológie, ľudskej geografie, demografie, práva a sociálej psychológie sú vítané.

Prosím prečítajte si pokyny pre publikovanie a použite formulár na odoslanie a kontrolný zoznam.

Číslo Titul a autori Dátum PDF
58 Better Integration in the Labor Market by Responding to Work Motives: Lessons from a Field Experiment among Israeli Ultra-Religious Women Neuman, S. and Goldfarb, Y. Feb 2020 download PDF
57 The English and Russian Language Proficiency Premium in the post-Maidan Ukraine – an Analysis of Web Survey Data Fabo, B. Feb 2020 download PDF
56 Drivers of cultural participation of immigrants: evidence from an Italian survey Venturini, A. , Bertacchini, E. and Zotti, R. Feb 2020 download PDF