SK EN

Výskumné správy

Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE), National Report Slovakia (Slovak Language)

Číslo 11

Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE), National Report Slovakia (Slovak Language)

Autori: Sedláková, M. , Sedláková, M. , Sedláková, M. , Sedláková, M. and Sedláková, M.
Publikované dňa: november 2018

Abstrakt:

THIS POLICY BRIEF IS AVAILABLE IN SLOVAK LANGUAGE

Kľúčové zistenia:

  • Práca v oblasti zdieľanej ekonomiky je na Slovensku do značnej miery neregulovaná
  • Ľudia, ktorí na svoju prácu využívajú online platformy majú nejasný status na pracovnom trhu: väčšinou ide o SZČO
  • Nejasný je aj status zdieľanej ekonomiky a jej smerovanie do budúcnosti: Slovensku chýbajú strategické dokumenty a koncepcie pre túto oblasť
  • Väčšina respondentov si prácou pre platformy privyrába a nie je ich hlavným zamestnaním
  • Za hlavné výhody práce v zdieľanej ekonomike považujú respondenti flexibilitu a pružný pracovný čas, obávajú sa najmä nízkej a netransparentnej odmeny za prácu, zodpovednosti za škodu a bezpečnosti
  • Tradiční aktéri na trhu práce z radov zamestnávateľov a odborových zväzov nevnímajú oblasť zdieľanej ekonomiky ako svoju prioritu
  • Sociálny dialóg v zdieľanej ekonomike neexistuje: dôvodom sú chýbajúce štruktúry na strane „zamestnancov“ (pracovníkov online platforiem) ako aj „zamestnávateľov“ (platformy)

Projekt finančne podporila Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie).

Stiahnuť správu  Príloha na stiahnutie