SK EN

Projekty

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

1. január 2019 - 31. december 2020

Príspevok projektu COLBAR-EUROPE k politickému programu EÚ sa zameriava na medzeru v poznatkoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Až donedávna nebolo možné odpovedať na dôležitú otázku o tom, čo je dohodnuté v kolektívnych zmluvách v európskych krajinách, ako to možno vidieť v správach EK o priemyselných vzťahoch a správe ESDE 2017, v bielej knihe EK z roku 2017, ako aj v pripravovanej správe OECD o problematike vplyvu kolektívneho vyjednávania a na internetovej stránke EUROFOUND. Žiadna iná publikácia nehovorí o obsahu kolektívnych zmlúv, či už ide o stanovenie miezd alebo o iné témy dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní.

Lídri:

CELSI

Partneri: