SK EN

Projekty

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

1. december 2014 - 1. december 2016

Všeobecným cieľom projektu NEWIN je zvýšiť povedomie sociálnych partnerov (a tvorcov politík) o prínose kolektívneho vyjednávania pri riešení nerovností v spoločnostiach. V súlade s týmto cieľom projekt využíval interdisciplinárny a viacnásobný prístup kombinujúci kvalitatívny aj kvantitatívny výskum. Nasledoval medzisektorový výskum, ktorý analyzoval celkový vývoj vyššie uvedených krajín a podrobnejšie sa zameral na štyri sektory: bankovníctvo, spracovanie kovov, maloobchod a vzdelávanie.

Lídri:

XXX

Partneri: