SK EN

Projekty

WITA GPG: S inovatívnymi nástrojmi proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov 2

WITA GPG: S inovatívnymi nástrojmi proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov 2

1. december 2014 - 1. december 2016

Výskumná činnosť v rámci projektu WITA GPG je založená na zozobieraní a porovnaní informácií o mzdách, pracovnom práve a kariérnom postupe vo všetkých 28 krajinách EÚ a Turecku (EÚ-28 + Turecko). Cieľom WITA GPG je zhromaždiť informácie pre odborové zväzy vo všetkých 28 krajinách EÚ a Turecka, s úmyslom zvýšenia rokovaní o kolektívnych zmluvách, ktoré vplývajú pozitívne na existujúce rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi. Svojou podstatou tento projekt zvyšuje povedomie širokej verejnosti o tom, prečo existujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a načŕta smery ako sa dá tento trend znížiť, resp. eliminovať.

Lídri:

CCC

Partneri: