SK EN

Projekty

BARSORIS: Vyjednávanie sociálnych práv na sektorovej úrovni

BARSORIS: Vyjednávanie sociálnych práv na sektorovej úrovni

1. december 2013 - 30. november 2014

Cieľom projektu BARSORIS je uskutočniť komparatívnu štúdiu skúseností sociálnych partnerov v oblasti zlepšovania sociálnych práv zraniteľných pracovníkov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu. Problemaika sa skúma v siedmich krajinách EÚ: Dánsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Slovensku, Španielsku a v Spojenom kralovstve. Tento súbor krajín odzrkadľuje rozmanitosť systémov pracovnoprávnych vzťahov, modelov odborových zväzov ako aj modelov neštandardného zamestnania v celej Európe. V každej z týchto krajín výskumníci analyzujú výzvy, ktorým čelia sociálni partneri pri zlepšovaní kvality práce prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu.

Lídri:

XXX

Partneri: