SK EN

Projekty

CELSI Semináre

Udalosti projektu

CELSI Semináre

31

2018 - 2020

Semináre sa konajú každý mesiac a témy prezentujú nielen CELSI výskumníci ale aj zahraniční hostia.

Číslo projektu:
xxxxx

Srdečne Vás pozývame na CELSI semináre, ktoré sa zaoberajú rôznymi zaujímavými témami. Semináre sa konajú každý mesiac a témy sú prezentované nielen výskumníkmi CELSI ale aj hosťujúcimi rečníkmi. Informácie o nadchádajúcich seminároch nájdete v podsekcií Udalosti projektu.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

23. november 2018

Monika Martišková: Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

16. máj 2018

B. Pula: Configuring globalized capitalisms

16. máj 2018

B. Pula: Configuring globalized capitalisms

27. apríl 2018

B. Fabo: The English and Russian Language Proficiency Premium in the post-Maidan Ukraine, M. Kahanec & M. Guzi: Income Inequality and the Size of Government

27. apríl 2018

B. Fabo: The English and Russian Language Proficiency Premium in the post-Maidan Ukraine, M. Kahanec & M. Guzi: Income Inequality and the Size of Government

17. december 2018

Petr Mezihorák: SHARE

17. december 2018

Petr Mezihorák: SHARE

8. február 2019

Tibor T. Meszmann: Social Construction of a Good Worker and Its Background: Ukrainian Temporary Agency Workers in Hungarian Manufacturing

8. február 2019

Tibor T. Meszmann: Social Construction of a Good Worker and Its Background: Ukrainian Temporary Agency Workers in Hungarian Manufacturing

15. február 2019

D. Polkowska: Does the app contribute to the precarization of work? On the example of Uber’s drivers

15. február 2019

D. Polkowska: Does the app contribute to the precarization of work? On the example of Uber’s drivers

Partneri projektu:

Partneri projektu budú čoskoro doplnení