SK EN

Ľudia

CELSI Team

CELSI Team

Katarína Gandžalová
Data Analyst

katarina.gandzalova@celsi.sk

Ivan Kahanec
Traditional And New Media Advisor
Výskumné oblasti
Styk s verejnosťou a médiami Social Media Manager

ivan.kahanec@celsi.sk

Jakub Kostolný
Data Anlyst
Výskumné oblasti
Data Analysis, Data Management

jakub.kostolny@celsi.sk

Monika Martišková
Researcher and Media Expert
Výskumné oblasti
Trh práce Regionálny rozvoj a regionálne rozdiely

monika.martiskova@celsi.sk

Soňa Mikulíková
Research Assistant

sona.mikulikova@hotmail.com

Mária Sedláková
Researcher
Výskumné oblasti
pracovné podmienky a pracovné vzťahy, politiky zamestnanosti, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie

maria.sedlakova@celsi.sk

Lenka Zemanová
Interpreter and Language Editor

lenka.zemanova@celsi.sk